Close
Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest Komitet Wyborczy Normalny Kraj z siedzibą przy ul. ul. Jana Matejki 8/1, 80-232 Gdańsk. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: e-mail: komitet@normalnykraj.pl lub pod numerem telefonu: 509 856 276.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach organizacyjnych związanych z wyborami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez wyraźne działanie polegające na wypełnieniu i przesłaniu formularza oraz zaznaczeniu obowiązkowych pól zawartych w części pt.”Wyrażenie zgody”.

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli jedynie osoby upoważnione oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi IT.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż do końca 2019 roku. Mają państwo prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.